ساخت ,سایز ,فابریک ,ژاپن ,تایلند ,اندونزی ,سایز فابریک ,ساخت ژاپن ,ساخت تایلند ,ساخت اندونزی ,تایر سایز ,برفی مخصوص زمستان

لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ

 ردیف

مدل لاستیک

جزئیات

سایز

کارکرد مفید  کیلومتر

قیمت تومان

1

 اورنت

ساخت چین

185.70.14

60.000

300,000

2

 جینیو

ساخت چین

185.70.14

60.000

300,000

3

 آچیلس

ساخت اندونزی

185.65.14

50.000

360,000

4

 آچیلس

سایز فابریک

185.65.14

70.000

360,000

5

 آچیلس

ساخت اندونزی

205.60.14

70.000

430,000

6

 پرام ول

ساخت چین

185.65.14

60.000

320,000

7

  برجستون

ساخت تایلند

185.65.14

80.000

360,000

8

  برجستون

ساخت تایلند

205.60.14

80.000

440,000

9

 دلیوم

ساخت اندونزی

185.65.14

80.000

350,000

10

 دلیوم

ساخت اندونزی

205.60.14

80.000

450,000

11

مکسس

ساخت تایلند

205.60.14

80.000

430,000

12

 فالکن

ساخت ژاپن

185.65.14

80.000

395,000

13

 فالکن

ساخت تایلند

195.60.14

70.000

400,000

14

 فالکن

ساخت ژاپن

205.60.14

80.000

460,000

15

 فدرال

ساخت تایلند

205.60.14

80.000

430,000

16

 کومهو

ساخت کره

205.60.14

80.000

460,000

17

 کومهو

ساخت چین

185.65.14

60.000

355,000

18

 کومهو

ساخت ویتنام

185.65.14

70.000

375,000

19

 کومهو

ساخت کره

185.65.14

80.000

385,000

20

 نکسن

ساخت کره

185.65.14

60.000

380,000

21

 نکسن

ساخت چین

205.60.14

70.000

390,000

22

 نکسن

ساخت کره

205.60.14

70.000

440,000

23

 میشلن

ساخت انگلستان

185.65.14

90000

590,000

24

 میشلن

ساخت آلمان

185.65.14

90.000

550,000

25

 هانکوک

ساخت اندونزی

185.65.14

70.000

355,000

26

 هانکوک

ساخت کره

185.65.14

70.000

375,000

27

 هانکوک

یخ شکن

185.65.14

70.000

600,000

28

 هانکوک

ساخت کره

205.60.14

90.000

470,000

29

 رودستون

ساخت کره

185.65.14

70.000

385,000

30

 رودستون

ساخت کره

195.65.14

80.000

420,000

31

 سمیتومو

ساخت ژاپن

205.60.14

80.000

460،000

32

  رودستون

ساخت کره

185.65.14

70.000

385,000

33

  رودستون

ساخت کره

205.60.14

70.000

455,000

34

 اولترا

ساخت هند

205.65.14

70.000

440،000

35

 بارز

ساخت ایران

185.65.14

70.000

270,000

36

 بارز

ساخت ایران

205.60.14

70.000

320,000

37

 کویر تایر

سایز فابریک

185.65.14

60.000

235,000

38

 کویر تایر

سایز فابریک

205.60.14

60.000

295,000

39

 ایران تایر

سایز فابریک

185.65.14

60.000

250,000

40

 یزد تایر

سایز فابریک

185.65.14

60.000

260,000

41

 یزد تایر

سایز فابریک

205.60.14

60.000

350,000

42

 جی تی

ساخت اندونزی

185.65.14

70.000

370،000

43

 دنا

سایز فابریک

185.65.14

70000

240,000

44

 دنا

سایز پهن

205.60.14

70.000

290,000

45

 گلدستون

سایز فابریک

185.65.14

50.000

200,000

46

 لوسینی

سایز فابریک

185.65.14

80.000

345,000

47

 لوسینی

سایز پهن پژو

205.60.14

80.000

395,000

48

 دنلوپ

ساخت تایلند

185.65.14

70.000

355,000

49

 دنلوپ

ساخت ژاپن

185.65.14

90.000

395,000

50

 دنلوپ

ساخت اندونزی

205.60.14

60.000

395,000

51

 دنلوپ

ساخت ژاپن

205.60.14

90.000

460,000

52

 سومیتومو

سایز فابریک

185.65.14

70.000

390,000

53

 سومیتومو

ساخت ژاپن

205.60.14

90.000

460,000

54

 یوکوهاما

ساخت ژاپن

205.60.14

90.000

520,000

55

 مارشال

ساخت کره

185.65.14

80.000

380,000

56

 مارشال

سایز پهن

205.60.14

70.000

440,000

57

 سایلون

ساخت چین

185.65.14

60.000

315,000

58

 مکسس

ساخت تایلند

185.65.14

70.000

350,000

59

 پتلاس / ترکیه

برفی مخصوص زمستان

185.65.14

70.000

470,000

60

 لاسا / ترکیه

برفی مخصوص زمستان

185.65.14

70.000

500،000

 

 

منبع اصلی مطلب : قیمت انواع تایر و رینگ
برچسب ها : ساخت ,سایز ,فابریک ,ژاپن ,تایلند ,اندونزی ,سایز فابریک ,ساخت ژاپن ,ساخت تایلند ,ساخت اندونزی ,تایر سایز ,برفی مخصوص زمستان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ-به روزآوری 20 مهر ماه 95